General prim, 9 Vilafranca del Penedès 93 819 91 10

Implants

Els implants dentals han revolucionat l’odontologia dels últims quaranta anys, i han ajudat a millorar la qualitat de vida de moltes persones. Permeten crear les bases per substituir les dents originals i que les noves semblin, se sentin i funcionin com les dents naturals.

Les persones que han perdut dents poden menjar de tot gràcies als implants, i a més saben que mantenen l’aparença natural de la boca i preserven l’estètica facial i el perfil al voltant dels llavis.

Segons les necessitats i sempre després d’un estudi molt acurat es procedirà a planificar la quantitat d’implants i la pròtesis sobre implants que es necessitarà.

Implants unitaris per substituir una peça o diversos implants per fer una arcada sencera o substituir vàries peces perdudes.

 Implant unitari. Substitució de una única peça.

 Substitució de varies peces mitjançant implants .

 Substitució de totes les Dents d’una o de les dues arcades mitjançant una prótesis fixa  sobre  implants.

Implants i dents en un dia (càrrega inmediata)

Mitjançant aquesta tècnica, som capaços de confeccionar una pròtesi fixa sobre els implants en les primeres 12 hores de la col·locació d’aquests, ja sigui d’una sola peça, de diverses o de tota la boca.

Aquestes pròtesis estan fabricades amb material acrílic i sempre són pròtesis provisionals. Un cop transcorregut el període d’osteointegració, s’iniciarà el procés de confecció de la pròtesi definitiva.

El principal avantatge de la funció immediata és que ens proporciona una solució estètica i fixa durant el procés d’osteointegració dels implants, que habitualment és de 6 mesos en el maxil·lar superior i de 3 mesos en l’inferior.

Micro implants (indicats per a la gent amb poc os, sobretot gent d’edat avançada quevolen donar estabilitat a la seva dentadura completa.)

Els mini implants a causa del seu diàmetre d’1,8 a 2,4 mm, són molt indicats per a l’òs atròfic, molt sovint sense la necessitat de cap injert ossi. Amb una sola sessió pot ser suficient per estabilitzar a llarg termini la pròtesis comportant un increment significatiu de la qualitat de vida del pacient.