General Prim, 9 Vilafranca del Penedès 93 819 91 10

Els implants zigomàtics són un tipus d’implants llargs que s’utilitzen quan el pacient presenta una quantitat o qualitat d’os insuficient per col·locar implants convencionals i per als quals les tècniques de regeneració òssia, com empelts o elevacions de si, no garanteixen els resultats esperats i que no volen renunciar a una solució de dents fixes.

Molts d’aquests pacients arriben a Salut Dental Penedès amb un alt grau de frustració perquè creuen que l’única solució per a ells és la dentadura de posar i treure, que acaba sent inestable i molesta.

Principal diferència entre els implants zigomàtics i els implants convencionals

A diferència dels implants convencionals, que es col·loquen a l’os maxil·lar, aquest tipus d’implants es col·loquen en els ossos zigomàtics (que formen part del pòmul). L’os zigomàtic presenta l’avantatge addicional que no es reabsorbeix amb el pas dels anys, com sí que passa amb el maxil·lar.

Els implants zigomàtics presenten una longitud de 30 a 55 mm, necessària per assegurar un correcte ancoratge en l’os. Es poden col·locar en combinació amb implants convencionals o de forma única i normalment estan indicats per realitzar rehabilitacions completes.

Principals avantatges dels implants zigomàtics

  • Permeten reduir els temps de tractament gràcies a la possibilitat de realitzar la càrrega immediata de manera segura i còmoda per al pacient
  • Són una excel·lent alternativa a la col·locació d’empelts ossis en pacients amb grans reabsorcions òssies maxil·lars.

Col·locació dels implants zigomàtics

Els implants zigomàtics els col·loca el cirurgià maxil·lofacial, especialista que disposa d’un ampli coneixement i pràctica en el territori facial.

A més, a dia d’avui aquest tipus d’implants es poden planificar amb l’ajuda de programaris informàtics que permeten realitzar la cirurgia de forma virtual, cosa que aporta gran seguretat i precisió al procediment quirúrgic real.

Dentadura nova col·locada en 24 hores

Clínica Dental a Vilafranca - Sala d'espera

Passades unes hores de la intervenció o a l’endemà mateix, segons cada cas, és possible col·locar una pròtesi provisional fixa que li torni al pacient un bonic somriure. Posteriorment, passats uns quatre mesos, aquesta pròtesi provisional és substituïda per una pròtesi definitiva, més resistent i amb més estètica.

Cas pràctic

La pacient de la imatge va seguir aquest itinerari de menys de 24 hores per tenir la seva nova dentadura d’implants zigomàtics:

Dia 1: ingressa al nostre centre, on disposem de quiròfan, i l’equip de cirurgians maxil·lofacials li col·loca els implants. La pacient és donada d’alta a les 14.00 h.

Implant zigomàtics - Salut Dental Penedès

Dia 2: arriba a Salut Dental Penedès a les 9 del matí i a les 12.30 h ja té la dentadura provisional fixa col·locada, de manera que recupera el seu bonic somriure.

En menys de 24 hores els implants i les noves dents provisionals fixes estan llestes

També l’interessen els implants convencionals?

Si vol llegir més sobre els implants convencionals de càrrega immediata en el mateix dia accedeixi a aquest post on en parlem >

Vol saber més sobre els implants zigomàtics en 24 hores o sobre els implants en general? Contacti amb nosaltres o demani cita >