General Prim, 9 Vilafranca del Penedès 93 819 91 10

El bruxisme és l’hàbit que tenen algunes persones de fer estrènyer o grinyolar les estructures dentals sense propòsits funcionals. Es tracta d’un moviment involuntari i inconscient. L’origen es troba en una disfunció del sistema nerviós central que produeix hiperactivitat en els músculs elevadors de la mandíbula. Aquesta contracció involuntària generalment es manifesta a les nits, mentre el pacient dorm.

Tipus de bruxisme

Des del punt de vista de la contracció, el podem classificar en dues tipologies:

  • Bruxisme estàtic: en el qual el pacient només du a terme l’aplatament de les mandíbules.
  • Bruxisme dinàmic: en el qual el pacient a més fa cruixir les dents, és a dir, bruxar.

Quines conseqüències té el bruxisme?

Una persona sense bruxisme no acostuma a fer fregar les dents durant més de 30 segons diaris. A més, ho fa mentre mastega per menjar. Un pacient bruxista, en canvi, ho fa durant una mitjana de 3000 segons, tan sols durant la nit i sense adonar-se’n.

Aquesta acció tan repetida i continuada en el temps produeix un desgast patològic de les peces dentals. Les dents envelleixen molt abans que el pacient, amb els riscos de tenir noves patologies o perdre peces.

  • En fases inicials, aquest hàbit produeix mal de cap i molèsties maxil·lars i d’oïdes.
  • En fases més avançades, el bruxisme provoca la desaparició gradual de les dents del pacient, ja que van quedant cada vegada més erosionades pel frec destructor de l’esmalt i de la dentina.
  • En fases agudes el bruxisme afectarà altres parts de la boca com articulacions, músculs i teixit ossi i atrofiarà el funcionament natural de la boca amb lesions irreparables.

Tractament del bruxisme i solució estètica al desgast dental

Bruxisme abans

A la imatge veiem un pacient de més de cinquanta anys que a conseqüència del bruxisme patia un desgast important de les peces dentals. Com veiem a la fotografia, el fet de perdre alçada dental fins i tot afectava l’aspecte dels llavis, que es veien més envellits i amb menys volum.

El tractament que vàrem dur a terme es va basar en la rehabilitació estètica mitjançant fundes adherides a les mateixes dents del pacient sense retocar ni desgastar pràcticament gens cap ni una de les seves peces dentals. El pacient va recuperar la dimensió vertical perduda (alçada).

Bruxisme després

Amb això vàrem aconseguir retornar-li un somriure bonic i adequat a la seva edat. Paral·lelament, li vàrem confeccionar una fèrula de descàrrega perquè el bruxisme nocturn no tornés a malmetre-li les peces.

La prevenció és molt important en casos de bruxisme incipient

Si sospitem que patim bruxisme cal visitar a l’especialista per obtenir un diagnòstic precoç i no esperar a patir forts dolors o a perdre peces.
Contacti
 amb nosaltres per a obtenir més informació o demani cita >