General Prim, 9 Vilafranca del Penedès 93 819 91 10

Joan Badell, és el creador de Salut Dental Penedès. Va ser a principis de gener de 2001 quan la seva aposta per una clínica dental moderna i d’especialitats va començar a ser una realitat.
Una clínica on la prioritat és la qualitat en els tractaments i el treball en equip. La seva llarga trajectòria i experiència els ha portat a ser una de les clíniques dentals de referència de la zona. El seu caràcter dinàmic i innovador ha impregnat a tot el nostre equip d’optimisme. Un equip on cuidem tots els detalls per aconseguir l’èxit en allò que fem.
Aquesta ha estat la segona crisi que li ha tocat afrontar (l’econòmica de 2008 i la de salut de 2020) com a director clínic de Salut Dental Penedès. Hem volgut parlar amb ell perquè ens expliqui com l’estan afrontant, quines solucions han trobat i quins han estat els principals canvis i novetats.

En aquest moment, quin tipus de tractaments està oferint Salut Dental Penedès?

Des del passat 11 de maig, els nostres pacients ja poden rebre tots els tractaments dentals que habitualment fem a la clínica així com totes les especialitats que l’odontologia moderna ens permet. Fins i tot el nostre metge anestesiòleg ja ha realitzat alguna sedació per a aquells pacients que volen un grau de confortabilitat extra en visites llargues o de cirurgia.

Com s’organitza l’equip d’especialistes i la clínica en general en aquesta nova etapa que acabem d’encapçalar?

Ha estat necessari liderar més que mai degut a les circumstàncies del moment i prendre decisions a vegades complicades però és el que calia fer per sortir-ne mitjanament bé d’aquesta greu crisi sanitària. Reorganitzar i ordenar tot l’equip professional ha estat bàsic. La clau de l’èxit és actuar ràpid, ja que hem de donar servei sempre, deixar de lamentar-nos, no esperar ajudes externes i actuar amb agilitat, readaptar espais, horaris i adaptar-nos a la nova manera de treballar revisant protocols i temps. Ha calgut també alguna petita formació extra. En aquests mesos crec que és bàsic una molt bona comunicació tant interna com externa, per informar que passa i què fem en tot moment.

Quin és el nou horari? Perquè han decidit modificar l’horari d’apertura i tancament?

El fet de poder atendre menys pacients a causa dels nous protocols ha sigut la raó. Hem optat, doncs, per ampliar l’horari així podem continuar donant servei a tothom, acabar els tractaments que van quedar a mitges a partir del 16 de març i seguir amb noves visites, consultes, revisions i nous tractaments. Anem alternant els torns entre tots els professionals. Per poder cobrir tot aquest extens horari sense provocar un desgast al personal fem dos torns diferenciats de 8 a 15 hores un equip i de 15 a 21 entra un nou equip fresc d’especialistes i personal sanitari i d’administració diferent. En resum menys estrès.

Sabem que ha creat un protocol exhaustiu de mesures de seguretat enfront de la COVID-19. Ens en pot fer cinc cèntims?

Per fer-ne un petit resum, ja que el protocol és molt extens, bàsicament ha estat necessari readaptar les sales de visites per respectar sempre la distància de seguretat, hem eliminat revistes, premsa i altres elements decoratius. El pacient quan arriba a la clínica li prenem la temperatura corporal, fem un bon rentat de mans amb gel hidroalcohòlic, polaines als peus, gorra al cap i mascareta en cas que no en porti. Pel que fa a nosaltres, la gran diferència és que ens equipem amb EPIS i encara que els pacients pràcticament no ens reconeixien, som el mateix equip de sempre amb un somriure darrere la mascareta i orgullosos de com ens hem readaptat i molt satisfet pels comentaris positius i felicitacions que rebem dels pacients, ja que se senten segurs i protegits i en aquests moments això és bàsic i vital. Penso que transmetem seguretat i professionalitat, i això ens permet visitar a tothom i amb normalitat al complir estrictament els nous protocols.

Què troben els pacients quan arriben a la clínica?

Un ambient relaxat, amb menys moviment que abans i menys trànsit de pacients, ja que intentem fer un ús mínim de la sala de visites (d’espera) i un seguit de retolacions i indicacions noves i mesures de seguretat que han augmentat, tot i que abans en el nostre sector ja eren molt estrictes.

 

 

Què troben un cop estan ja a la consulta?

Un gran equip professional que practica totes les especialitats i atenent a pacients de totes les edats. Un equip disposat a escoltar-los, ajudar-los i a oferir-los solucions en benefici de la seva salut bucal. Crec, en general som un equip optimista, 25 persones que intentem empatitzar sempre amb el pacient.

Quin ha sigut el repte més gran al qual s’ha hagut d’enfrontar Salut Dental Penedès davant la COVID-19?

Penso que el més complicat van ser les 3 primeres setmanes les que van del 16 de març fins principis de maig. Sincerament era trist veure com tot estava tant mort però era necessari. Molta desinformació. Costava molt poder comprar materials de protecció i aquests eren molt cars, moltes es van aprofitar del moment, intentant pescar a “rio revuelto” i sobretot el fet que en ser servei essencial no era obligatori tancar però sí que vam reduir molt els horaris i ateníem només els casos realment urgents mentre ens preparàvem cada dia pel nou futur que avui ja tenim aquí. Vam aprofitar per anul·lar visites i parlar molt amb els pacients els quals agraeixo la seva comprensió en tot moment.

Quin creu que és l’aprenentatge que des del sector de l’Odontologia s’ha assolit a causa d’aquesta pandèmia?

Segurament ha canviat l’escala de valors i ara es valorin coses que abans segurament no s’hi donava tanta importància.

Vol expressar des d’aquí algun missatge als pacients que ens estan llegint?

Que estem preparats per treballar amb seguretat, la inversió feta ha estat important. També agrair-los la confiança que ens han mostrat tant quan era necessari no venir com ara que ja estem treballant 13 hores diàries i han tornat de nou a les nostres instal·lacions. Moltes gràcies a tots i com sempre, estem a la seva disposició.

***

Seguiu el dia a dia de la clínica a la nostra pàgina de Facebook o demaneu cita a través de la nostra pàgina de contacte.: