General Prim, 9 Vilafranca del Penedès 93 819 91 10

Netejar els implants dentals és fonamental per a mantenir una boca sana i un somriure bonic. En l’actualitat la implantologia està plenament generalitzada. No obstant això, encara que un tractament d’aquestes característiques és una gran solució, necessita un manteniment posterior perquè sigui sempre efectiu.

Els pacients que no cuiden dels seus implants poden sofrir peri-implantitis, una infecció al voltant de l’implant que inflama les genives i que pot arribar a produir pèrdua de massa òssia de la mandíbula.

La higiene bucal i una adequada neteja dels implants és fonamental a l’hora de prevenir aquest tipus de malalties. Vegem a continuació uns consells a l’hora de netejar els implants dentals.

Principals causes de rebuig dels implants

Encara que tant el cargol de titani com la corona estan realitzats amb materials de gran qualitat i biocompatibles, algunes vegades són rebutjats. En la majoria dels casos això es deu a causes externes:

  • Tabaquisme: el tabac afavoreix l’acumulació de carrall i empitjora la higiene de la boca en general. Per tant, en pacients amb implants és totalment recomanable abandonar l’hàbit del tabac.
  • Bruxisme: és el fet d’estrènyer i grinyolar les dents de forma involuntària. Moltes vegades el pacient no s’adona que el pateix. El bruxisme provoca que les dents dolguin, s’afluixin i es trenquin o caiguin. Normalment es controla amb una fèrula de relaxació.
  • Peri-implantitits: com ja hem esmentat anteriorment, és l’acumulació de bacteris al voltant de l’implant que causa infecció, inflamació i pèrdua de massa òssia.

Junts o per separat, els tres punts anteriors poden limitar la funció dels implants, escurçar la seva longevitat i provocar nous problemes de salut bucal en el pacient.

Pot una mala col·locació dels implants fomentar la seva mala higiene?

Sí. Una mala col·locació de l’implant amplifica l’acumulació de bacteris al seu voltant. Des de Salut Dental Penedès garantim el millor ajust tant de corones, ponts i implants i la seva adaptació a les genives i a les dents adjacents per a l’obtenció d’una boca en la qual la higiene sigui fàcil i efectiva.

Per tot això, posem especial atenció al següent:

  • Les corones han d’encaixar perfectament amb l’implant, sense deixar espais. Això es verifica en la consulta a través de radiografies.
  • Si les corones són cementades, no ha d’haver-hi restes de ciment sota la geniva.
  • El protèsic ha de tenir en compte les futures rutines d’higiene del pacient i dissenyar un espai suficient entre les dents perquè sigui possible passar un raspall interdental.
  • Els punts de contacte entre dents i corones no han de deixar passar restes de menjar, evitant així la seva acumulació en llocs de difícil accés.

A Salut Dental Penedès treballem amb els professionals protèsics i els laboratoris que ofereixen els més alts estàndards de qualitat. Als quals se’ls exigeix l’aplicació de les pautes dels nostres odontòlegs per a evitar dipòsits de menjar i bacteris en l’àrea dels implants.

És diferent netejar una boca amb implants respecte a una altra que no els té?

Haurem d’adquirir uns instruments de neteja o uns altres en funció de les necessitats de cada pacient. Existeixen diferents tipus de pròtesis i el tipus de neteja pot variar:

  • Si són corones unitàries: es netejaran igual que la resta de les dents, amb un raspall dental suau o un raspall elèctric i posteriorment fil de seda o un raspall interdental.
  • Si tenim ponts dentals, recomanem utilitzar fil o seda dental per a eliminar els bacteris que puguin quedar amagades a sota.
  • En el cas de pròtesis híbrides de tota una arcada, caragolades o els implants, existeixen en el mercat uns raspalls específics per a netejar entre la pròtesi i la geniva. Un irrigador també per a llocs de difícil accés.

Paral·lelament a cada rutina d’higiene, l’odontòleg podrà prescriure, de considerar-lo necessari, un col·lutori antisèptic per a prevenir o tractar inflamacions o sagnats. El professional també indicarà al pacient la periodicitat de les revisions per a garantir la salut global de la boca.

Si desitja saber més sobre com netejar els implants dentals, contacti amb nosaltres o demani cita.